Información sobre Protección de Datos

QUI ES EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Responsable: Identitat: ASSISTRANS LOGÍSTICA DE TRANSPORTS, S.L.- CIF: B17621111 Dir. Postal: CR. VILABLAREIX, Nº 27 – 17190 SALT ( GIRONA ).

Telèfon: 972.405.022

Correu elect: info@assistranslogistica.es

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A ASSISTRANS LOGÍSTICA DE TRANSPORTS, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de dur a terme els serveis contractats, facturar aquests serveis així com facilitar als interessats informació dels serveis que ofereix l’empresa.

QUAN TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial amb el client i, en tot cas, durant el període que la normativa exigeixi en cada cas.

QUINA ES LA LEGITIMACIO PER EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal per el tractament de les seves dades personals és el propi consentiment exprés de l’interessat per el tractament de les seves dades.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Les dades es comunicaran a tercers en compliment d’una disposició legal que així ho estableixi.

QUIN SON ELS DRETS QUE VOSTÈ TÉ QUAN ENS FACILITA DADES?

. Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ASSISTRANS LOGÍSTICA DE TRANSPORTS, S.L. estem tractant dades personals del seu interès, o no.

. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, a sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

. En determinades circumstàncies, els interessats podran demanar la limitació del tractament de les seves dades i en aquest cas únicament es conservaran per l’exercici o la defensa de les reclamacions.

. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ASSISTRANS LOGÍSTICA DE TRANSPORTS, S.L. deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

. Així mateix, l’informem que té dret a demanar la portabilitat de les seves dades personals.

. Per exercir els drets anteriors, caldrà que es posi en contacte amb ASSISTRANS LOGÍSTICA DE TRANSPORTS, S.L. a través del correu electrònic info@assistranslogistica.es o per correu postal a l’adreça Cr. Vilablareix, nº 27 – 17190 Salt, indicant quin dret s’exerceix i adjuntant còpia del seu DNI.

. Qualsevol persona té dret a presentar una reclamació a l’Autoritat de Control en cas de que consideri que no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

. Les dades personals que tractem a ASSISTRANS LOGÍSTICA DE TRANSPORTS, S.L. procedeixen del consentiment exprés del client.

. Les categories de dades que es tracten són: Dades d’identificació, Adreces postals o electròniques. Informació comercial. Imatges.

Es poden tractar dades especialment protegides.

Nuestro grupo de empresas:

Taller de mecánica y plancha

Pol. Ind. Mas Xirgu
Ctra. Santa Coloma, 80
17005 GIRONA
Tel: 972 40 25 24

Obras y construcciones

Pol. Ind. Torremirona
C/Vilablareix, 27
17190 SALT
Tel: 972 11 29 60

Asistencia en carretera 24h

Pol. Ind. Torremirona
C/Vilablareix, 27
17190 SALT
Tel: 972 11 29 60